บ้านมิ่งโมฬีจะบริการเหมาให้เช่าทั้งหลังเท่านั้น
(มีเบาะนอนเสริมไว้บริการอย่างเพียงพอ)
คืนละ 6,500 บาท ***

*** ราคานี้รับไม่เกิน 15 ท่าน ถ้าเกินคิดเพิ่มท่านละ 300 บาท (โดยทั้งหมดได้ไม่เกิน 20 ท่าน) ***
 
บ้านหลังเล็ก คืนละ 5,000 บาท ***

*** ราคานี้รับไม่เกิน 9 ท่าน ถ้าเกินคิดเพิ่มท่านละ 200 บาท (โดยทั้งหมดได้ไม่เกิน 12 ท่าน) ***
 
ขอความกรุณา : (ข้อปฎิบัติที่ไม่ควรทำภายในตัวบ้าน)
1. ไม่สูบบุหรี่
2. ขออนุญาตก่อนทุกครั้ง ถ้าจะใช้เตาผิงไฟ
3. กิจกรรมที่ส่งเสียงดัง ควรใช้ ห้องใต้ดิน ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว
รายละเอียดค่าบริการเช่าที่กางเต้นท์ (เต้นท์ส่วนตัวของลูกค้าเองเท่านั้น)
• เต้นท์ (ขนาดไม่เกิน 3-4 คน) คืนละ 300 บาท
• เต้นท์ (ขนาด 5 คนขึ้นไป) คืนละ 500 บาท
**มีบริการห้องน้ำที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับผู้เช่ากางเต้นท์**
กรุณาติดต่อ พ.ต. อุดม มิ่งโมฬี โทร. 086-1658340